Sundvænget

Som en videreudvikling af Bakkehusene og Studiebyen opførte KAB i 1925 og 1926, med Thorkild Henningsen som arkitekt, en rækkehusbebyggelse med ret store huse på Sundvænget nær Charlottenlund Skov. De var beregnet for et mere velstillet klientel end de almindelige rækkehuse, og der blev lagt vægt på at sikre privatlivets fred med blandt andet mure til vejsiden og karnapper til haven som skærm mod indblik. Vejen afsluttes mod Sundet af en fælles strandhave. Det lykkedes at få den ønskede befolkningsgruppe til at tage boligerne til sig, og man kan sige, at rækkehuset som hustype herved fik sit gennembrud.